caldera Nov20 by Judy K Walker | Judy K. Walker

caldera Nov20 by Judy K Walker

Kīlauea caldera November 2020
^