caldera3 Nov20 by Judy K Walker | Judy K. Walker

caldera3 Nov20 by Judy K Walker

Kīlauea caldera panorama November 2020
^